PUOLUE RY:N TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Näiden periaatteiden tarkoituksena on luoda järjestömme toiminnasta turvallisempaa kaikille. Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että tapahtumissamme voi tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä, seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää omassa toiminnassamme.

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä muiden rajoja. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.

 • Huolehdi, että kaikki tilassa pääsevät halutessaan osalliseksi keskusteluun ja tulevat kuulluiksi.

 • Jokainen saa osallistua haluamallaan tavalla. Osallistumisen tapoja ei arvoteta. Pyri rakentamaan kannustavaa ilmapiiriä.

 • Varmista keskustelun saavutettavuus ja mahdollista kaikkien osallistuminen esimerkiksi avaamalla käyttämäsi vaikeat käsitteet. Älä arvota toisia tietojen tai mielenkiinnon kohteiden mukaan.

 • Kunnioita toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

 • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai esimerkiksi tuijottamalla.

 • Älä kyseenalaista toisen kokemusta.

 • Älä tee oletuksia kenestäkään minkään ulkoisen ominaisuuden, iän, sukupuolen, puhetavan, seksuaalisuuden, uskonnon tai jonkin muun ominaisuuden perusteella. Koska ihmiset tekevät aina kuitenkin joitain oletuksia, pyri tunnistamaan ja reflektoimaan omia ennakko-oletuksiasi.

 • Pyri välttämään syrjiviä stereotypioita puheessasi ja toiminnassasi. Älä käytä esimerkiksi transfobisia, ableistisia (vammaisia syrjiviä) tai rasistisia ilmauksia.

 • Mikäli joku huomauttaa sinua toiminnastasi, kuuntele ja opi. Pyri ottamaan uudet aiheet ja näkökulmat ennakkoluulottomasti vastaan.

 • Vältä henkilökohtaisuuksia, kun keskustellaan poliittisista näkemyksistä tai muista mielipideasioista. Varmista, että keskustelu pysyy kaikille turvallisena.

 • Lopeta häiritsevä käytös, jos siitä huomautetaan. Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

 • Jos huomaat väärinkäytöksiä, häirintää tai syrjintää, puutu tilanteeseen.


Mikäli koet itse olosi turvattomaksi, kerro asiasta jollekin ja pyydä apua. Voit ilmoittaa tapahtuneesta turvahenkilölle/yhdenvertaisuusvastaavalle suoraan paikan päällä. Häirintään tai ahdisteluun syyllistynyttä henkilöä voidaan kehottaa poistumaan välittömästi.

Yhteydessä voit olla myös Puolue ry:n sosiaalipoliittiseen vastaavaan: aisiilas@student.jyu.fi tai voit myös täyttää anomyymin yhteydenottolomakkeen:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6SmEFtTQGoaTkJQ108X3s9dkT72oZ57kieBr505BOmFqZPA/viewform?usp=sf_link

Voit olla yhteydessä myös JYY:n häirintäyhdyshenkilöön hairinta@jyy.fi, Anna Jäntti hairinta.nainen@jyy.fi tai Teemu Vasama hairinta.mies@jyy.fi.