TAPAHTUMAT


Puolue ry noudattaa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita


Nimestään huolimatta Puolue ry ei tunnusta eikä edusta mitään poliittista puoluetta. Kaikki Puolue ry:n jäsenet ovat tasapuolisesti tervetulleita mukaan Puolueen tapahtumiin, toimintaan ja kokouksiin oli oma henkilökohtainen poliittinen puoluekanta mikä tahansa. 


Puolueen tapahtumat löytyvät kattavammilla esittelyillä Facebookista Puolue ry:n sivulta osiosta Tapahtumat ja Puolueen Instagram-tililtä @puoluery

YFI:n palloiluvuorot löytyvät liikunnan Whatsapp-ryhmästä. Liikuntavastaavilta saa lisätietoja.

KOKOUSETIKETTIKevät- ja vuosikokousten käytännöt eroavat hieman hallituksen kokousten käytännöistä. 

Seuraava on lainattu yhdistyksen säännöistä:


" Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) Käsitellään edellisen toimikauden (1.1.-31.12.) toimintakertomus

2) Käsitellään edellisen toimikauden (1.1.-31.12.) tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.


Vuosikokous on pidettävä syksyllä loka-marraskuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

2) Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

3) Päätetään tulevan toimikauden liittymismaksuista, jäsenmaksuista ja kannatusjäsenmaksuista

4) Käsitellään ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi

5) Käsitellään tulevan vuoden talousarvio "

Kannen kuva: Christian Kiviranta