TAPAHTUMAT


Puolue ry noudattaa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteitaNimestään huolimatta Puolue ry ei tunnusta eikä edusta mitään poliittista puoluetta. Kaikki Puolue ry:n jäsenet ovat tasapuolisesti tervetulleita mukaan Puolueen tapahtumiin, toimintaan ja kokouksiin oli oma henkilökohtainen poliittinen puoluekanta mikä tahansa.


Puolueen tapahtumat löytyvät kattavammilla esittelyillä Facebookista Puolue ry:n sivulta osiosta Tapahtumat!

YFI:n palloiluvuorot löytyvät liikunnan Whatsapp-ryhmästä. Liikuntavastaavilta saa lisätietoja.

KOKOUSETIKETTI


  • Yhdistyksen puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle sähköpostilistan kautta vähintään viikko ennen kokouspäivää

  • Kokous etenee kokouskutsun mukana lähetetyn esityslistan mukaisesti

  • Yhdistyksen jäsenenä voit osallistua sekä kevät- ja vuosikokouksiin että hallituksen kokouksiin

  • Mielellään ajoissa paikalle, mutta ei hätää jos myöhästyt :)

  • Varaudu esittämään jäsentarrasi

  • Kokouksen kesto on noin 2h

  • Kesken kokouksen saa poistua

  • Kokouksessa äänivaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus

  • Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa läsnä

  • Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa


Kevät- ja vuosikokousten käytännöt eroavat hieman hallituksen kokousten käytännöistä.

Seuraava on lainattu yhdistyksen säännöistä:


" Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) Käsitellään edellisen toimikauden (1.1.-31.12.) toimintakertomus

2) Käsitellään edellisen toimikauden (1.1.-31.12.) tilikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.


Vuosikokous on pidettävä syksyllä loka-marraskuussa ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

1) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

2) Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

3) Päätetään tulevan toimikauden liittymismaksuista, jäsenmaksuista ja kannatusjäsenmaksuista

4) Käsitellään ehdotus tulevan vuoden toimintasuunnitelmaksi

5) Käsitellään tulevan vuoden talousarvio "

Kannen kuva: Christian Kiviranta