FUKSISANASTO

A

Agora: Jyväskylän yliopiston kampusalue.

Ainejärjestö: Yliopiston ylioppilaskunnan alainen yhdistys.

Alumni: Valmistunut opiskelija.

Appro: Tapahtuma, jossa opiskelijat suorittavat rasteja tai kiertävät baareja ja hankkivat leimoja appropassiin.

D

DDR: Kortepohjan ylioppilaskylän MNOP-rakennus.

Dekaani: Yliopiston tiedekunnan johtaja. Jokaisella tiedekunnalla on omansa.

E

Ekskursio: Opintoihin tai työelämään liittyvä tutustumismatka.

F

Fokus ry: Sosiaalityön, yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian opintosuuntien ainejärjestö. Yksi YFI-laitoksen ainejärjestöistä.

Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija. Usein kuulee puhuttavan myös fuksipalleroista.

Fuksiaiset: Uusien opiskelijoiden ryhmäyttämistapahtuma. Järjestetään useimmiten jossain vaiheessa syksyllä.

G

Generalisti: Monialainen osaaja ja yleispätevä asiantuntija. YFI-laitoksen opintosuunnat, poislukien sosiaalityö, eivät valmista suoraan mihinkään ammattiin, vaan opiskelijoista tulee niin kutsuttuja generalisteja, joiden on itse löydettävä ammattinsa.

Gradu: Maisterivaiheen lopussa tehtävä tutkielma eli opinnäytetyö.

H

Harju: Jyväskylän keskustan vieressä sijaitseva suuri mäki, jonka päällä ja rinteessä järjestetään monia opiskelijatapahtumia. Esim. JYY:n vuosittainen Vappupiknik.

HOPS: Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

I

Ilokivi: JYY:n opiskelijaravintola Seminaarinmäen kampuksella. Samassa rakennuksessa sijaitsevat JYY:n toimistot ja Ilokivi Venue, joka toimii päivisin opiskelijoiden olohuoneena ja iltaisin vauhdikkaampana tapahtumapaikkana.

J

Jylkkäri: JYY:n ylioppilaslehti. Löytyy eri puolilta Jyväskylää telineistä ja jaetaan ylioppilaskylän asuntoihin.

JYU: Jyväskylän yliopisto.

JYY: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta. Valvoo, että etusi opiskelijana otetaan yliopistolla huomioon. Jokainen perustutkinto-opiskelija on JYY:n jäsen jäsenmaksun maksamalla. Jäsenmaksu maksetaan oman valinnan mukaan kerralla tai kaksi kertaa vuodessa.

K

Kampus: Korkeakoulualue, eli yliopistonrakennukset ja alueet.

Kandi: Alemman yliopistotutkinnon suorittanut opiskelija. Sanalla viitataan myös kandivaiheen lopussa tehtävään harjoitustutkielmaan eli opinnäytetyöhön.

Kasvisto: YFI-laitoksen ainejärjestöjen ja kahden muun ainejärjestön jakama ainejärjestötila Opinkiven pohjakerroksessa. Jäsenistön eräänlainen olohuone, joka toimii enimmäkseen varastona.

Kirkkopuisto: Yleinen opiskelijatapahtumien kokoontumispaikka.

KOAS: Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö.

Kompassi: Jyväskylän keskustassa Kauppakadulla sijaitseva maamerkki katukiveyksessä, johon jyväskyläläiset sopivat usein kohtaamisia. Vähän sama idea kuin Stockan kellossa.

Korkeakoululiikunta: JYU:n ja JAMK:in yhteinen liikuntahanke, joka tarjoaa edulliseen hintaan ryhmäliikuntaa, kuntosalipalveluita ja erilaisia liikuntakursseja opiskelijoille.

Korttelikylä: JYY:n kaupallisen toimijan Soihdun sekä KOASin yhteishanke. Korttelikylä sijaitsee Seminaarinmäen vieressä Mäki-Matin kaupunginosassa.

Koulutussuunnittelija: Laitoksen akateeminen opinto-ohjaaja. Mikäli missään opintoihin liittyvässä on häikkää, osaa koulutussuunnittelija/amanuenssi varmasti auttaa.

L

Laitos: Vastaa läheisten tieteenalojen opetuksesta ja tutkimuksesta.

M

Maisteri: Ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut valmistunut opiskelija.

Mattilanniemi: Yliopiston kampusalue.

Mephisto ry: Filosofian opintosuunnan ainejärjestö. Yksi YFI-laitoksen ainejärjestöistä.

Moodle: Yliopiston kurssien verkko-oppimisympäristö.

Mäkitorppa: Kulttuuri- ja kansalaistalo, jossa erityisesti Mephisto ry järjestää tapahtumiaan.

N

N-vuoden opiskelija: Ännännen vuoden opiskelija on yliopistosta valmistumisen tavoiteajan ylittänyt opiskelija, joka ei ole vielä valmistunut. YFI-laitoksella tavoiteaika on viisi vuotta. Tavoiteaikaa kuvataan kirjaimella n, johon lisätään aina ylimenevät vuodet numeroina (n+1, n+2, n+3 jne.).

O

Oili: Opiskelijat ilmoittautuvat Oili-palvelussa läsnäoleviksi ennen lukuvuoden alkua.

Opinkivi: Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen rakennus, jossa sijaitsee laitoksen henkilökunnan toimistot ja ainejärjestöjen ainejärjestötila.

Opiskelijahaalarit: Ensimmäisen vuoden syksyllä fukseille tilataan opiskelijahaalarit, joita käytetään erinäisissä rennommissa tapahtumissa, kuten sitseillä tai approilla. Haalareista tunnistaa, mitä ainetta opiskelija opiskelee. Haalareihin voi kerätä opiskeluvuosien aikana merkkejä, joista näkee, kuinka moniin tapahtumiin opiskelija on osallistunut. Myös meemimerkit ovat sallittuja. Haalareiden käyttöön liittyy useita sääntöjä, mutta niiden noudattamatta jättämisestä ei kuitenkaan rangaista. Ei hätää siis, vaikka haalarietiketti ei jäisi mieleen :)

Orientaatio: Vasta-aloittaneet opiskelijat eli fuksipallerot eli fuksit suorittavat YFI-laitoksella kaksi orientaatioviikkoa, joiden aikana he tutustuvat yliopiston käytäntöihin ja toisiinsa sekä laitoksen tutoreihin.

P

Peda.net: Moodlen tapainen oppimisympäristö, jossa opiskelija voi lukea muiden dokumentteja tai säilyttää omiaan.

Puoluefoorumi: Yksi Puolue ry:n viestintäkanavista. Sijaitsee Facebookissa ja toimii eräänlaisena vapaamuotoisempana keskustelufoorumina jäsenistölle.

Puoluehallitus: Puolue ry:n hallitusta kutsutaan Puoluehallitukseksi.

Puolueohjelma: Puolue ry:n ainejärjestölehti, joka ilmestyy noin kaksi kertaa vuodessa.

Puolue ry: Valtio-opin opintosuunnan ainejärjestö. Yksi YFI-laitoksen ainejärjestöistä.

Professori: Vastaa tieteellisestä tutkimuksesta ja opetuksesta.

Pääaine: Entinen nimitys opintosuunnalle. Opintosuuntauudistus suoritettiin vuonna 2017. Pääaine-nimitystä käytetään kuitenkin yhä joissain yhteyksissä, eikä se näin ollen ole rikos.

R

Rentukka: Ylioppilaskylässä sijaitseva rakennus, joka sisältää ravintolan, kuntosalin ja opiskelutiloja, sekä vapaa-aikatila Lillukan.

Ruusupuisto: Jyväskylän yliopiston kampusalue.

S

Seminaarinmäki: Jyväskylän yliopiston kampusalue.

Semma: Opiskelijaravintola- ja kahvilapalveluja tarjoava yritys. Semman ravintoloista saat Kelan tukemaa lounasta kampuksella.

Sisu: Korvasi aiemmin käytetyn Korpin. Sisusta löytyvät opiskelijan omat opintotiedot, kuten esim. kurssiarvosanat ja kurssit. Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu Sisun kautta.

Sitsit: Akateeminen laulu- ja juomajuhla. Muista pukeutua sitsien teeman mukaisesti ja noudattaa sitsien sääntöjä!

Sivuaine: Poistui opintosuuntauudistuksen mukana. Nykyisin sivuaineopinnot liitetään osaksi opintosuuntaa. Sivuaine-nimitystä käytetään kuitenkin yhä joissain yhteyksissä, eikä se näin ollen ole rikos.

Soihtu: JYY:n kaupallinen toimija, joka omistaa Kortepohjan ylioppilaskylän ja Mäki-Matissa sijaitsevan Korttelikylän KOASin kanssa.

T

Tiedekunta: Yliopiston hallinnollinen yksikkö. Tiedekunta muodostuu lähekkäisten oppialojen laitoksista.

Tohtori: Jatko-opiskelijana vielä maisteriakin korkeamman tutkinnon suorittanut henkilö. Tohtorikoulutettavat ovat jo osa laitoksen henkilökuntaa.

Tutor: Uusien opiskelijoiden opastaja.

V

Valiokunta: JYY:n kaikille opiskelijoille avoin ryhmä ja vaikutuskanava, esimerkiksi kulttuurivaliokunta tai sosiaalivaliokunta.

Viikkotiedote: Puolue ry julkaisee jäsenilleen yhdistyksen sähköpostilistan kautta joka sunnuntai viikkotiedotteen, josta löytyvät tulevan viikon tapahtumat ja toiminnat. Yhdistyksen sähköpostilistalle liittyminen on toivottavaa niin pitkään kuin sähköpostilistat ovat käytössä yliopistolla.

Y

YKA: Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry. Yhteiskuntatieteilijöiden ja joidenkin muiden alojen ammattijärjestö, joka valvoo alan opiskelijoiden etuja.

Ylistö: Jyväskylän yliopiston kampusalue.


Jyväskylän yliopiston yliopistosanasto löytyy täältä!