POLITIIKAN TUTKIMUS

Jyväskylän yliopistossa politiikan tutkimus (ent. valtio-oppi) kuuluu politiikan opintosuuntaan. Politiikan opintosuunta taas on yksi yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteri tutkinto-ohjelmassa suoritettavista opintosuunnista. Vuoden 2017 opintosuuntauudistuksessa pääaine- ja sivuainenimitykset poistuivat ja tilalle tulivat opintosuunnat. Opintosuunnat antavat enemmän joustoa kuin perinteinen pääaine + sivuaine -opintoyhdistelmä. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella opintosuuntia voi olla joko yksi tai kaksi. Kolmekin on mahdollista, mutta sitä ei suositella. Yksinkertaisimmillaan opintosuunta (vaihtoehtoisesti pääaine) määrittyy sen mukaan, mistä opintosuunnasta tehdään syventävät opinnot maisterivaiheessa. Vaikka pääaine -- sivuaine -jaottelusta on luovuttu, esiintyvät nämä silloin tällöin arkipuheessa. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, tuttavallisemmin YFI:llä, opintosuunnan voi päättää perusopintojen jälkeen aine- ja menetelmäopintoihin siirryttäessä.

"

Valtio-oppi on klassinen, poliittisia ilmiöitä tutkiva tiede. Sen tarkoituksena on syventää ymmärrystä poliittisen toiminnan tavoista, luonteesta ja merkityksestä maailmassa sekä tarjota teoreettisia välineitä poliittisesti merkittävien ilmiöiden analysoimiseen. Tutkimusalana se ei kuitenkaan ole rajautunut vain valtiollisten toimijoiden tarkasteluun.

Valtio-opin rinnakkaistermi politologia kertoo, että nykyaikaisessa jyväskyläläisessä valtio‑opissa mitä tahansa elämän ilmiötä voidaan tarkastella poliittisesta näkökulmasta. Kaikilla asioilla on poliittinen olemuksensa, joka liittyy valtaan, identiteettiin ja toiminnan päämääriin. Esimerkiksi taiteella, kulttuurilla, moraalilla, kielellä, nimillä tai käsitteillä on tärkeitä poliittisia aspekteja.

Valtio-oppi on hyvin kansainvälinen tiede. Koska ilmiöt eivät noudata kansallisvaltioiden välisiä rajoja, moderni politiikan tutkimus ei enää jakaudu kansalliseen ja kansainväliseen politiikkaan. Politiikkaa tutkittaessa on tunnettava hyvin politiikan kansainvälisiä ilmiöitä, ja maailmanpolitiikka onkin Jyväskylässä keskeinen osa valtio-oppia.


Lainaus Jyväskylän yliopiston verkkosivuilta