KONFLIKTI KONFLIKTINRATKAISUSIMULAATIOSuomen valtio-opin opiskelijajärjestöjen sekä kansainvälisen politiikan yhdistyksen FAIAn ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijakunnan yhdessä järjestämä vuosittain simulaatio, jossa opiskelijat pääsevät kokeilemaan taitojaan kansainvälisten konfliktien ratkaisussa.

Simulaatiossa voi olla mukana joko järjestäjänä tai osallistujana. Osanottajien tulee olla jäsenenä yhdessä näistä opiskelijajärjestöistä:

Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunta, VOO ry, P-klubi ry, Polho ry, Puolue ry, Iltakoulu ry, Kosmos Buran ry, Statsvett rf tai FAIA ry

Ilmoittautuminen järjestäjäksi tapahtuu Facebook-sivun kautta.


Lisätietoja

Facebook

Verkkosivu


"

Konfliktinratkaisusimulaatiossa opiskelijat pääsevät soveltamaan osaamistaan kansainvälisestä politiikasta ja konflikteista käytännössä. Osallistujat tarkastelevat diplomaattisia ja sotilaallisia aspekteja sisältävää konfliktia valtioiden näkökulmasta: Mitä keinoja milläkin valtiolla on käytössään? Miten konflikti kehittyy, ja miten se ratkaistaan?

Lainaus tapahtuman verkkosivuilta