TUTORIT

Tutor on aiemman vuoden opiskelija, jonka tehtävä on auttaa fuksit alkuun orientaatioviikolla ja syksyllä. Orientaatioviikolla fuksit liikkuvat tutor-ryhmissään ja tutustuvat tutorien ohjauksella yliopiston tiloihin ja järjestelmiin. Samalla fukseille järjestetään tutorien toimesta ryhmäytymisohjelmaa ja viralliset fuksiaiset. Tutorit toimivat matalan kynnyksen avunantajina käytännön kysymyksiin, joita fuksilla saattaa erityisesti opintojen alussa olla hyvinkin paljon. Tutoreiden tietämystä kannattaakin hyödyntää rohkeasti. Mikäli tutorilta ei löydy vastausta johonkin kysymykseen, laitoksen muulta henkilökunnalta varmasti löytyy. Orientaatioviikkoja saatetaan myös joissain yhteyksissä kutsua fuksiviikoiksi ja tutoreita tuutoreiksi.

Usein tutorit edustavat vain yhtä ainejärjestöä, mutta YFI-laitoksella tutorit ovat ainejärjestöjen yhteisiä, eivätkä näin ollen ole minkään yksittäisen ainejärjestön tutoreita. Laitoksen tutorien lisäksi fuksien tutorointia harjoittavat myös ainejärjestöjen omat "tutorit" eli fuksivastaavat. Puolue ry:n fuksivastaava syksylle 2022 on Ilona Särkkä sarkkail@jyu.student.fi.