TUTORIT


Tutor on aiemman vuoden opiskelija, jonka tehtävä on auttaa fuksit alkuun orientaatioviikolla. Orientaatioviikolla fuksit liikkuvat tutor-ryhmissään ja tutustuvat tutorien ohjauksella yliopiston tiloihin ja järjestelmiin. Samalla fukseille järjestetään tutorien toimesta ryhmäytymisohjelmaa ja viralliset fuksiaiset. Tutorit toimivat matalan kynnyksen avunantajina käytännön kysymyksiin, joita fuksilla saattaa erityisesti opintojen alussa olla hyvinkin paljon. Tutoreiden tietämystä kannattaakin hyödyntää rohkeasti. Mikäli tutorilta ei löydy vastausta johonkin kysymykseen, laitoksen muulta henkilökunnalta varmasti löytyy. Orientaatioviikkoja saatetaan myös joissain yhteyksissä kutsua fuksiviikoiksi ja tutoreita tuutoreiksi.

Usein tutorit edustavat vain yhtä ainejärjestöä, mutta YFI-laitoksella tutorit ovat ainejärjestöjen yhteisiä, eivätkä näin ollen ole minkään yksittäisen ainejärjestön tutoreita. Laitoksen tutorien lisäksi fuksien "tutorointia" harjoittavat myös ainejärjestöjen fuksivastaavat. Puolue ry:n fuksivastaavan yhteystiedon löydät "Hallituksen yhteystiedot" -välilehdeltä. Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tuntuu, ettet esimerkiksi tiedä keneltä sinun pitäisi mitäkin neuvontaa saada.