PERINTEET


Perinnetoimikunta

Puolueella on oma toimikunta, jonka tarkoitus on pitää yllä yhdistyksen perinteiden siirtymistä seuraaville jälkipolville. Uudet toimikunnan jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa hallituksen jäsenten valinnan yhteydessä. Toimikunta saa yhdistykseltä toiminta-avustusta, jonka toimikunta saa käyttää parhaaksi näkemällään tavalla. Kuitenkin yhdistyksen jäseniä hyödyttäen.


Valtioneuvos

Puolueelle on aikoinaan luotu oma alumniyhdistys, joka kantaa nimeä Valtioneuvos. Kyseisen yhdistyksen toiminta on kuitenkin tällä hetkellä tauolla. Mikäli innostusta löytyy tarpeeksi, voi yhdistyksen henkiinherättämistä harkita.Perinteiset tapahtumat


Majavan matka:

Yhdistyksen ympäristövastaava järjestää kerran vuodessa, syksyisin, Majavan matka -nimisen retken Jyväskylän maastoon. Retken tarkoituksena on levittää ympäristötietoisuutta.

Kämppäappro:

Yhdistyksen vuotuinen Halloween-tapahtuma, jossa approilijat pääsevät kiertelemään ympäri Jyväskylän keskustaa vieraillen puoluelaisten kodeissa. Kukin koti on yksi rasti ja jokaisella rastilla tulee suorittaa jokin rastinvetäjän kehittämä tehtävä.

Yfi-hangout:

Yhdistyksen kansainvälisyysvastaava järjestää kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä hengailuillan, jossa yhdistyksen jäsenillä ja vaihto-opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa rennon tekemisen parissa. Ohjelmassa on mahdollisuuksien mukaan speedfriendingiä tai pubivisoja, sekä vapaata jutustelua. Kaikki kotikampuksella kansainvälistymisen nimissä!

Oppiainekahvit:

Yhdistyksen koulutuspoliittiset vastaavat eli kopot järjestävät politiikan tutkimuksen oppiainekahvit kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Oppiainekahveille saa tulla matalalla kynnyksellä keskustelemaan kopojen ja oppiaineen edustajien kanssa siitä, mikä on politiikan tutkimuksen opetuksen tila tällä hetkellä.


Kannen kuva: Christian Kiviranta