POLITIIKAN TUTKIMUKSEN PÄIVÄTVerkkosivu: https://vty.fi/

"

Sata vuotta yleistä valtio-oppia – Tulevaisuus, menneisyys, nykyisyys

Valtiotieteellisen yhdistyksen vuosittainen tieteellinen päätapahtuma Politiikan tutkimuksen päivät järjestetään Helsingin yliopistolla 11.–13. toukokuuta 2022. Vuonna 2022 päivien teemana on Sata vuotta yleistä valtio-oppia – Tulevaisuus, menneisyys, nykyisyys. Suomalainen yleinen valtio-oppi saksalaisine juurineen on oppiaineena kansainvälisestikin pitkäikäinen, ja vuosikymmenten varrella siinä ovat puhaltaneet erilaiset tuulet ja vaikuttimet. Tieteenalan moninaisuus, joka käytännössä näkyy siinä miten sitä eri puolella Suomea kutsutaan eri nimillä, on ollut tämän vahvuus. Toivomme, että esitelmät kuvaavat laajan oppialan nykytilaa ja tulevaisuutta eri näkökulmista. Myös alan historiaa käsittelevät esitelmät ovat lämpimästi tervetulleita.

Lainaus yhdistyksen sivulta

"

Valtiotieteellisen yhdistyksen tavoitteena on edistää valtiotieteellistä tutkimusta ja alan kysymysten harrastusta Suomessa sekä osallistua alan kansainvälisen tiedekentän toimintaan. Yhdistys järjestää tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja vuosittain kevättalvella Politiikan tutkimuksen päivät. Uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden verkostoitumiseen yhdistys on käynnistänyt nuorten tutkijoiden verkosto Early Scholars Networkin (ESN).

Yhdistys perustettiin vuonna 1935. Se on tieteenalansa ensimmäisiä yhdistyksiä maailmassa. Yhdistys on kansainvälisen International Political Science Association IPSA:n sekä Nordic Political Science Association NoPSA:n jäsen. Valtiotieteellinen yhdistys toimii aktiivisesti Tieteellisten seurain valtuuskunnassa ja Suomen tiedekustantajien liitossa, ja on myös YK-liiton ja YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin jäsen.

Julkaisutoiminta on aktiivista. Yhdistys julkaisee vertaisarvioitua Politiikka-tiedelehteä, Politiikasta-verkkolehteä sekä kirjasarjoja. Verkkolehden kirjoitukset päivittyvät myös tälle sivulle. Myös Politiikka-lehti on ilmestynyt vuodesta 2018 avoimesti verkossa. Books from the Finnish Political Science Association on ollut kansainvälisesti tunnettu kirjasarja. Yhdistys on digitoinut aiempia julkaisuja, joita saatetaan avoimesti saataville. Vertaisarvioitu ja open access -muotoinen englanninkielinen kirjasarja Pro et Contra. Books from the Finnish Political Science Association yhteistyössä Helsinki University Pressin kanssa korvasi vanhan kirjasarjan.

Lainaus yhdistyksen sivulta