TYÖLLISTYMINEN

SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄSSÄ

"Politiikkaa opiskelleet työllistyvät sekä kansallisiin että kansainvälisiin tehtäviin. Heitä on mukana kansallisessa parlamentaarisessa politiikassa, mutta myös EU:n, valtion, maakuntien ja kuntien hallinnossa. Mahdollisia työnantajia ovat myös monenlaiset muut alat, kuten tutkimus, aikuisopetus ja kasvatus, kulttuurilaitokset, kansalliset ja kansainväliset järjestöt, yksityiset yriykset sekä media ja tiedotus. Politiikkaa opiskelleet työllistyvät myös erilaisiin analyytikon tai sisällöntuottajan tehtäviin.

Politiikkaa opiskelleita ei helposti korvata roboteilla. Alan työtehtävissä tarvitaan jatkuvaa opiskelua, kompleksisten kokonaisuuksien hahmottamista, kykyä monipuoliseen harkitaan ja inhimillisen toiminnan syvää ymmärrystä. Politiikan opiskelu kehittää kaikkea tätä.

Lainaus Jyväskylän yliopiston sivulta


Politiikan tutkimusta opiskelleiden työmahdollisuuksia voi tarkastella myös töissä.fi -sivuston kautta.

YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAKOULUTETUT RY


"Olemme yhteiskunta-alan korkeakoulutettuja edustava ammattijärjestö. Valvomme noin 13 000 jäsenemme ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja työmarkkinoilla. Lisäksi tuemme jäsentemme urahyvinvointia ja työelämätaitoja. Tunnistamme, että työmarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja mukautamme palvelujamme sopimaan jäsentemme moninaisiin tarpeisiin.

Tarjoamme jäsenistöllemme muun muassa monipuoliset ura- ja lakipalvelut, koulutuksia ja valmennuksia, vakuutuksia sekä vapaa-ajan etuja. Toimintamme on vahvasti yhteisöllistä: ykalaiset kohtaavat toisiaan erilaisissa tapahtumissa, opiskelijatoiminnassa, vertaisverkostoissa, paikallisyhdistyksissä ja mentoroinnissa. Näin pandemian aikaan kohtaamiset tapahtuvat toki etänä.

YKA on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaat SYY ry:n kattojärjestö. SYY toimii jokaisen valtio-, yhteiskunta- tai hallintotieteitä opiskelevan omana etujärjestönä. Valvomme yhteiskunnallisen alan opiskelijoiden etuja niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin ja järjestämme mielenkiintoisia työelämätapahtumia. SYYllä on omat paikallisjärjestönsä Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lapissa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa. Teemme töitä sen eteen, että sekä yhteiskunnallisen alan opiskelijoilla että vastavalmistuneilla osaajilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet työelämässä.

Lainaus YKA:n sivuilta

Lue lisää! - Yhdistyksen verkkosivut

SYY-JYVÄSKYLÄ RY

"SYY-Jyväskylä ry on Suomen Yhteiskunta-alan Ylioppilaiden Jyväskylän paikallisjärjestö. SYY-Jyväskylä järjestää erityisesti työelämään liittyviä tapahtumia Jyväskylän yliopiston YFI-laitoksen opiskelijoille.

--


"SYY-Jyväskylä järjestää erityisesti työelämään liittyviä tapahtumia Jyväskylän yliopiston YFI-laitoksen opiskelijoille: saunailtoja, infotilaisuuksia, alumni-iltoja, työelämävierailuja jyväskyläläisiin organisaatioihin sekä ekskursioita muille paikkakunnille.

Järjestettävien tapahtumien lisäksi SYY-Jyväskylä on myös aktiivisesti mukana koulutus- ja työmarkkinapolitiikan seurannassa; otamme tarvittaessa kantaa asioihin ja ajamme YFI-laitoksen opiskelijoiden etuja. Lisätietoa löydät omasta blogistamme, tai tulemalla suoraan mukaan toimintaan tapahtumien ja kokousten kautta!

Lainattu YKA:n sivuilta

Lue lisää! - Verkkosivut